اخبار کوتاه

دیدار چهره به چهره رئیس کل دادگستری استان اردبیل با زندانیان بازداشتگاه پارس آباد

رئیس کل دادگستری اردبیل در بازدید از بازداشتگاه شهرستان پارس آباد : به دلیل نبود زندان محکومین این حوزه قضایی به شهر های دیگر اعزام می شوند / احداث زندان در شهرستان پارس آباد یک ضرورت اجتماعی است

رئیس کل دادگستری استان اردبیل در بازدید ادواری خود از شهرستان ها این بار با ...

ادامه مطلب »