اخبار کوتاه

درجلسه کمیته ساماندهی امور زندانیان حوزه های قضایی شهرستانهای پارس آباد ، بیله سوار ، اصلاندوز و جعفر آباد مطرح شد : به زندانیانی که نسبت به رفع خسارت شکات اقدام موثر انجام دهند مرخصی تشویقی اعطا می شود

به گزارش روابط عمومی بازداشتگاه پارس آباد جلسه ای تحت عنوان کمیته ساماندهی امور زندانیان ...

ادامه مطلب »