اخبار کوتاه

رئيس اداره ارزيابي عملكرد ،بازرسي و پاسخگويي به شكايات اداره کل زندانهای استان اردبيل : نظارت و ارزیابی مستمر و دقیق امنیت زندانها را در پی خواهد داشت

رئيس اداره ارزيابي عملكرد ،بازرسي و پاسخگويي به شكايات اداره کل زندانهای استان اردبيل در ...

ادامه مطلب »