اخبار کوتاه

مقالات

بررسی‌رابطه‌ی‌توسعه‌ی‌سازمانی‌و‌ظرفیت‌های‌یادگیری‌با‌‌مقاومت ‌در‌برابر‌تغییر‌(مورد‌مطالعه:‌اداره‌‌‌‌ی کل‌زندانهای‌استان‌اردبیل)

بررسی‌رابطه‌ی‌توسعه‌ی‌سازمانی‌و‌ظرفیت‌های‌یادگیری‌با‌‌مقاومت ‌در‌برابر‌تغییر‌(مورد‌مطالعه:‌اداره‌‌‌‌ی کل‌زندانهای‌استان‌اردبیل) نگارش حميد قانع كارشناس ارشد مديريت استرات‍ژيك اردبيل – اداره كل زندانهاي استان اردبيل Hg1392@yahoo.com مهرماه ۱۳۹۴ چكيده هدف از انجام اين تحقيق بررسی رابطه ی توسعه‌ی سازمانی و ظرفیت‌های یادگیری با مقاومت در برابر تغییر در اداره‌ی کل زندانهای استان اردبیل مي‌باشد.روش تحقیق با توجه به ماهیت موضوع توصیفی از نوع زمینه‌یابی هست و با توجه ...

ادامه مطلب »

مدیریت تعارض، سطوح و سبکهای آن

مدیریت تعارض، سطوح و سبکهای آن علي اكبراحمدي ، سیدسعید طالبی ، مسعود تهور انزابی ، طاهر رستمي مدیریت تعارض امروز صاحبنظران‌ مديريت‌ براين‌ باورند كه‌ نيروي‌ انساني‌ به‌ عنوان‌ اصلي ترين‌ دارايي‌ سازمانها و به‌ عنوان‌ مزيت‌رقابتي‌ مطرح‌ است‌ و وجود روابط سالم‌ مبتني‌ بر همكاري‌ و همدلي‌ بين‌ اين‌ منابع‌ ارزشمند از جمله‌ مهمترين‌ عوامل‌ اساسي‌براي‌ موفقيت‌ درهمه‌ ...

ادامه مطلب »

بررسی تاثیرفرهنگ سازمانی در استفاده از فناوری اطلاعات (مطالعه موردی: زندان های استان اردبیل )

موضوع: بررسی تاثیرفرهنگ سازمانی در استفاده از فناوری اطلاعات (مطالعه موردی: زندان های استان اردبیل ) دکتر مهرداد پیدایی مسعود تهور انزابی چکیده اين پژوهش تحت عنوان بررسی تاثیرفرهنگ سازمانی در استفاده از فناوری اطلاعات (IT) در بین کارکنان زندان های استان اردبیل در سال ۱۳۹۲ انجام گرفته است. طرح مفهومي اين پژوهش نشان می دهد که در سال های ...

ادامه مطلب »