اخبار کوتاه

مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله  ای اداره کل زندانهاواقدامات تامینی وتربیتی استان اردبیل درنظر دارد امورات مشروحه ذیل را ازطریق مناقصه عمومی  به بخش خصوصی واگذار نماید متقاضیان واجد شرایط در هر موضوع می توانند اسناد مربوطه را درسایت اداره کل  به نشانی www.Ardabilprisons.irوسامانه  ستاد الکترونیکی  دولت  به نشانی. www.setadiran.ir  و پایگاه ملی مناقصات مطالعه  نموده و در صورت تمایل  ...

ادامه مطلب »

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس دهی به کارکنان و اعزام بدرقه زندانیان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس دهی به کارکنان و اعزام بدرقه زندانیان اداره کل زندان های استان اردبیل در نظر دارد سرویس دهی به کارکنان و اعزام بدرقه زندانیان را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های معتبر واگذار نماید . علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و دانلود فرم های مربوطه می توانند حداکثر تا ...

ادامه مطلب »