اخبار کوتاه

گزارش

جشن نسیم مهر در شهرستان خلخال برای حمایت از خانواده های زندانیان بی بضاعت برگزارشد

جشن نسیم مهر شهرستان خلخال

جشن نسیم مهر برای کمک به خانواده های زندانیان نیازمند در شهرستان خلخال با حضور خیرین و جمعی از خانواده های زندانیان تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان برگزار شد. رئیس اداره زندان  شهرستان خلخال بعنوان سخنران مدعو این مراسم حفظ کرامت انسانی و کمک به معیشت و آموزش خانواده های  زنداناین را از مهمترین وظایف انجمن حمایت برشمرد و گفت ...

ادامه مطلب »