اخبار کوتاه

گزارش

در زندان اردبیل روی داد : زندانی که بخاطر یک لحظه عدم کنترل خشم ۱۴ سال زندان را تحمل می نمود با کمک مددکاران آزاد شد

خبر رسید، زندانی که طولانی ترین مدت تحمل حبس در زندان اردبیل را دارد بزودی آزاد میشود . راهی زندان شدیم تا از این موضوع خاص گزارشی خبری تهیه کنیم .  شور اشتیاق آزادی را می شد از برق چشمانش خواند . دقایقی را با او سپری کردیم . خواستیم تا از علت ورودش به زندان و چگونگی آزادی اش ...

ادامه مطلب »