اخبار کوتاه

گزارش تصویری از جلسه پرسش و پاسخ مدیرکل زندان های استان با سربازان وظیفه زندان اردبیل

جلسه پرسش و پاسخ مدیرکل زندان های استان با سربازان وظیفه زندان اردبیل

جلسه پرسش و پاسخ مدیرکل زندان های استان با سربازان وظیفه زندان اردبیل

جلسه پرسش و پاسخ مدیرکل زندان های استان با سربازان وظیفه زندان اردبیل

جلسه پرسش و پاسخ مدیرکل زندان های استان با سربازان وظیفه زندان اردبیل

جلسه پرسش و پاسخ مدیرکل زندان های استان با سربازان وظیفه زندان اردبیل

جلسه پرسش و پاسخ مدیرکل زندان های استان با سربازان وظیفه زندان اردبیل

جلسه پرسش و پاسخ مدیرکل زندان های استان با سربازان وظیفه زندان اردبیل

جلسه پرسش و پاسخ مدیرکل زندان های استان با سربازان وظیفه زندان اردبیل

جلسه پرسش و پاسخ مدیرکل زندان های استان با سربازان وظیفه زندان اردبیل

جلسه پرسش و پاسخ مدیرکل زندان های استان با سربازان وظیفه زندان اردبیل

جلسه پرسش و پاسخ مدیرکل زندان های استان با سربازان وظیفه زندان اردبیل

جلسه پرسش و پاسخ مدیرکل زندان های استان با سربازان وظیفه زندان اردبیل

جلسه جمع بندی مسایل مطرح شده در دیدار با سربازان وظیفه با فرمانده یگان حفاظت اداره کل و مدیر زندان مرکزی اردبیل

جلسه جمع بندی مسایل مطرح شده در دیدار با سربازان وظیفه با فرمانده یگان حفاظت اداره کل و مدیر زندان مرکزی اردبیل

جلسه جمع بندی مسایل مطرح شده در دیدار با سربازان وظیفه با فرمانده یگان حفاظت اداره کل و مدیر زندان مرکزی اردبیل

جلسه جمع بندی مسایل مطرح شده در دیدار با سربازان وظیفه با فرمانده یگان حفاظت اداره کل و مدیر زندان مرکزی اردبیل

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*