اخبار کوتاه

گزارش تصویری از جشن تجلیل از فرزندان ساعی پرسنل زندان های استان اردبیل در امر تحصیل

جشن تجلیل از فرزندان ساعی پرسنل زندان های استان اردبیل در امر تحصیل

جشن تجلیل از فرزندان ساعی پرسنل زندان های استان اردبیل در امر تحصیل

جشن تجلیل از شاگردان ممتاز و قبولی های دانشگاه فرزندان کارکنان ، با حضور خانواده ها و مسئولان زندانهای استان

جشن تجلیل از شاگردان ممتاز و قبولی های دانشگاه فرزندان کارکنان ، با حضور خانواده ها و مسئولان زندانهای استان

جشن تجلیل از شاگردان ممتاز و قبولی های دانشگاه فرزندان کارکنان ، با حضور خانواده ها و مسئولان زندانهای استان

جشن تجلیل از شاگردان ممتاز و قبولی های دانشگاه فرزندان کارکنان ، با حضور خانواده ها و مسئولان زندانهای استان

تجلیل از خانم الهه خسروی قبولی کنکور رشته تجربی با رتبه 131

تجلیل از خانم الهه خسروی قبولی کنکور رشته تجربی با رتبه ۱۳۱

تجلیل از قبولی های کنکور سال گذشته

تجلیل از قبولی های کنکور سال گذشته

اجرای برنامه های هنری توسط هنرمندان مدعو

اجرای برنامه های هنری توسط هنرمندان مدعو

اجرای برنامه های هنری توسط هنرمندان مدعو

اجرای برنامه های هنری توسط هنرمندان مدعو

اجرای برنامه های هنری توسط هنرمندان مدعو

اجرای برنامه های هنری توسط هنرمندان مدعو

جشن تجلیل از فرزندان ساعی پرسنل زندان های استان اردبیل در امر تحصیل

جشن تجلیل از فرزندان ساعی پرسنل زندان های استان اردبیل در امر تحصیل

جشن تجلیل از فرزندان ساعی پرسنل زندان های استان اردبیل در امر تحصیل

جشن تجلیل از فرزندان ساعی پرسنل زندان های استان اردبیل در امر تحصیل

جشن تجلیل از فرزندان ساعی پرسنل زندان های استان اردبیل در امر تحصیل

جشن تجلیل از فرزندان ساعی پرسنل زندان های استان اردبیل در امر تحصیل

جشن تجلیل از فرزندان ساعی پرسنل زندان های استان اردبیل در امر تحصیل

جشن تجلیل از فرزندان ساعی پرسنل زندان های استان اردبیل در امر تحصیل

جشن تجلیل از فرزندان ساعی پرسنل زندان های استان اردبیل در امر تحصیل

جشن تجلیل از فرزندان ساعی پرسنل زندان های استان اردبیل در امر تحصیل

جشن تجلیل از فرزندان ساعی پرسنل زندان های استان اردبیل در امر تحصیل

جشن تجلیل از فرزندان ساعی پرسنل زندان های استان اردبیل در امر تحصیل

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*