اخبار کوتاه

گزارش تصویری از برگزاری المپیاد ورزشی در زندانهای استان اردبیل

المپیاد ورزشی زندانهای استان زندان خلخال

المپیاد ورزشی زندانهای استان. زندان خلخال

المپیاد ورزشی زندانهای استان. زندان خلخال

 المپیاد ورزشی زندانهای استان. زندان خلخال

المپیاد ورزشی زندانهای استان. زندان خلخال

 المپیاد ورزشی زندانهای استان. زندان خلخال

المپیاد ورزشی زندانهای استان. زندان خلخال

 المپیاد ورزشی زندانهای استان. زندان خلخال

المپیاد ورزشی زندانهای استان. زندان خلخال

 المپیاد ورزشی زندانهای استان. زندان گرمی

المپیاد ورزشی زندانهای استان. زندان گرمی

المپیاد ورزشی زندانهای استان. زندان گرمی

 المپیاد ورزشی زندانهای استان. زندان گرمی

المپیاد ورزشی زندانهای استان. زندان گرمی

 المپیاد ورزشی زندانهای استان. زندان گرمی

المپیاد ورزشی زندانهای استان. زندان گرمی

افتتاحیه المپیاد ورزشی زندانهای استان با حضور مدیر کل زندانهای استان

افتتاحیه المپیاد ورزشی زندانهای استان با حضور مدیر کل زندانهای استان

افتتاحیه المپیاد ورزشی زندانهای استان با حضور مدیر کل زندانهای استان

افتتاحیه المپیاد ورزشی زندانهای استان با حضور مدیر کل زندانهای استان

افتتاحیه المپیاد ورزشی زندانهای استان با حضور مدیر کل زندانهای استان

افتتاحیه المپیاد ورزشی زندانهای استان با حضور مدیر کل زندانهای استان

Print Friendly

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*