اخبار کوتاه

گزارش تصویری از بازدید رئیس کل دادگستری استان اردبیل و هیئات قضایی همراه از زندان مشگین شهر

حضور عتباتی رئیس کل دادگستری استان اردبیل در زندان مشگین شهر

حضور عتباتی رئیس کل دادگستری استان اردبیل در زندان مشگین شهر

جلسه کمیته ساماندهی زندانیان به ریاست رئیس کل دادگستری استان در زندان مشگین شهر

جلسه کمیته ساماندهی زندانیان به ریاست رئیس کل دادگستری استان در زندان مشگین شهر

دیدار رئیس کل دادگستری استان اردبیل و هیئت قضایی همراه با زندانیان زندان مشگین شهر

دیدار رئیس کل دادگستری استان اردبیل و هیئت قضایی همراه با زندانیان زندان مشگین شهر

دیدار رئیس کل دادگستری و هیئت قضایی همراه با زندانیان

دیدار رئیس کل دادگستری و هیئت قضایی همراه با زندانیان

رسیدگی به مشکلات زندانیان زندان مشگین شهر توسط دادستان مرکز استان

رسیدگی به مشکلات زندانیان زندان مشگین شهر توسط دادستان مرکز استان

رسیدگی به مشکلات قضایی زندانیان توسط روسای دادگستری ها ، دادستان ها و روسای حوزه های قضایی

رسیدگی به مشکلات قضایی زندانیان توسط روسای دادگستری ها ، دادستان ها و روسای حوزه های قضایی

رسیدگی به مشکلات قضایی زندانیان توسط روسای دادگستری ها ، دادستان ها و روسای حوزه های قضایی مشگین شهر

رسیدگی به مشکلات قضایی زندانیان توسط روسای دادگستری ها ، دادستان ها و روسای حوزه های قضایی مشگین شهر

رسیدگی به مشکلات قضایی زندانیان توسط روسای دادگستری ها ، دادستان ها و روسای حوزه های قضایی

رسیدگی به مشکلات قضایی زندانیان توسط رئیس کل دادگستری استان و معاونین وی

رسیدگی به مشکلات قضایی زندانیان توسط رئیس کل دادگستری استان و معاونین وی

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*