اخبار کوتاه

خبر تصویری بازدید دکتر تشکریان مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از زندان اردبیل

بازدید دکتر تشکریان از بند روان درمانی زندان اردبیل

بازدید دکتر تشکریان از بند روان درمانی زندان اردبیل

بازدید دکتر تشکریان از بند جوانان زندان اردبیل

بازدید دکتر تشکریان از بند جوانان زندان اردبیل

بازدید دکتر تشکریان از مهد کودک بند نسوان زندان اردبیل

بازدید دکتر تشکریان از مهد کودک بند نسوان زندان اردبیل

بازدید دکتر تشکریان از مهد کودک بند نسوان زندان اردبیل

بازدید دکتر تشکریان از مهد کودک بند نسوان زندان اردبیل

بازدید دکتر تشکریان از بند نسوان زندان اردبیل

بازدید دکتر تشکریان از بند نسوان زندان اردبیل

بازدید مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندانها از آشپزخانه صنعتی زندان اردبیل

بازدید مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندانها از آشپزخانه صنعتی زندان اردبیل

بازدید مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندانها از مرکز بهداشت و درمان زندان اردبیل

بازدید مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندانها از مرکز بهداشت و درمان زندان اردبیل

بازدید مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندانها از مرکز بهداشت و درمان زندان اردبیل

بازدید مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندانها از مرکز بهداشت و درمان زندان اردبیل

بازدید مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندانها از مرکز بهداشت و درمان زندان اردبیل

بازدید مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندانها از مرکز بهداشت و درمان زندان اردبیل

بازدید مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندانها از مرکز بهداشت و درمان زندان اردبیل

بازدید مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندانها از مرکز بهداشت و درمان زندان اردبیل

بازدید مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندانها از زندان اردبیل

بازدید مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندانها از زندان اردبیل

بازدید مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندانها از زندان اردبیل

بازدید مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندانها از زندان اردبیل

نشست مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندانها با مدیرکل زندان های استان و مسئولین زندان اردبیل

نشست مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندانها با مدیرکل زندان های استان و مسئولین زندان اردبیل

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*