اخبار کوتاه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله  ای

اداره کل زندانهاواقدامات تامینی وتربیتی استان اردبیل درنظر دارد امورات مشروحه ذیل را ازطریق مناقصه عمومی  به بخش خصوصی واگذار نماید متقاضیان واجد شرایط در هر موضوع می توانند اسناد مربوطه را درسایت اداره کل  به نشانی www.Ardabilprisons.irوسامانه  ستاد الکترونیکی  دولت  به نشانی. www.setadiran.ir  و پایگاه ملی مناقصات مطالعه  نموده و در صورت تمایل  به  تهیه اسناد  صرفا”  درمهلت مقرر به آدرس  مذکور و یا حضوراٌ  به اداره کل زندانهای استان اردبیل  واحد مالی پشتیبانی مراجعه و در سایت ستاد ثبت نمایند.

 

ردیف موضوع مناقصه برآورد اولیه مبلغ سپرده شرکت درمناقصه توزیع  اسناد جلسه توجیهی مهلت  ارایه پیشنهاد زمان بازگشایی پاکات
۱

 

 

واگذاری ایاب وذهاب کارکنان واعزام بدرقه زندانیان ۵میلیارد ریال ۲۵۰میلیون ریال ازتاریخ ۲۳/۰۲/۹۸  لغایت۹۸/۰۲/۲۶

 

روز شنبه  مورخه ۲۸/۰۲/۹۸  ازساعت۱۰صبح لغایت۱۱صبح

 

تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۰۶/۰۳/۹۸

 

ساعت   ۱۰ صبح  روزسه شنبه مورخه۰۷/۰۳/۹۸

 

۲

 

 

واگذاری امورطبخ وتوزیع غذای زندانهای استان اردبیل ۳۶۰۰میلیون ریال ۱۸۰میلیون ریال
 

 

۳

 

واگذاری امورپشتیبانی وخدمات نرم افزاری و تعمیر سیستم های رایانه ای

 

۸۵۰میلیون ریال

 

 

 

نکات قابل توجه: هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهدبود. سپرده قابل قبول برای شرکت درمناقصه ضمانت نامه معتبربانکی (طبق نمونه)باحداقل اعتبار سه ماهه میباشد.

آدرس محل تسلیم پیشنهادها: نحوه ارایه پیشنهاد:شرکت کنندگان درمناقصه می بایستی علاوه برپیشنهادقیمت درسامانه ستادالکترونیکی دولت،پاکت های الف ب ج راحداکثر تاتاریخ  ۶/۳/۱۳۹۸   به دبیرخانه اداره کل زندانهاتحویل ورسید دریافت دارند.

شرایط شرکت در مناقصه سرویس دهی به کارکنان

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*